سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمان تر

خنجر....

یاد روزی که خنجر بی رحمی وسنگدلیت را بر قلبم فرو کردی بخیر...

                                   آن روز که مرا تا پای مرگ کشاندی به یاد داری؟

                                          دلبسته ات بودم.....

دلبسته که نه!!!...

                نفسم به تو بسته بود..........

                                         جانم به تو بسته بود........[ جمعه 92/11/11 ] [ 1:34 عصر ] [ آرمان ] نظر