سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمان تر

سرانجام

پاک کن را بر میدارم

می خواهم خاطراتت را پاک کنم...

                             بیهوده است،قرن هاست که با خاطراتت زنده ام

قرن هاست که با رویایت هم آغوشم

خاطرات تو یعنی من.........

                           وبرای پاک کردن آن ها باید خودم را پاک کنم

باید خودم را پاک کنم ...

           باید خودم را پاک کنم ...

                         باید...[ سه شنبه 92/11/8 ] [ 8:51 عصر ] [ آرمان ] نظر